Médiathèque intercommunale de Plaisance


La médiathèque de Plaisance est ouverte :

  • Mardi          9h00 à 11h30
  • Mercredi    14h30 à 18h00
  • Jeudi           14h30 à 18h00
  • Samedi       14h00 à 17h00 

(05 62 69 59 01)

Médiathèque intercommunale de Marciac


La médiathèque de Marciac est ouverte :

  • Mercredi    9h30-12h00 
  • Vendredi    14h30-18h00
  • Samedi       9h00-12h00

(05 62 09 16 10)